Z Tobą

Dumni dzięki Wam

Będąc z tego dumna,

Renault Trucks Deliver

Firma Renault Trucks oferuje użytkownikom pojazdów ciężarowych narzędzia pracy najlepiej dostosowane do wymagań ich branży, najbardziej produktywne i zapewniające najniższe koszty eksploatacyjne. Tym samym firma Renault Trucks wspiera ich w podstawowej roli, jaką pełnią w rozwoju współczesnej gospodarki. Pojazdy ciężarowe, mające żywotne znaczenie w niektórych częściach świata, zapewniają realizację szerokiej gamy funkcji.

Firma Renault Trucks rozwija i utrzymuje bliskie więzi ze swoimi klientami i ich kierowcami, aby lepiej zrozumieć ich potrzeby i skutecznie na nie reagować. Misją Renault Trucks jest służyć im od etapu opracowania koncepcji produktów i usług aż do obsługi posprzedażnej. Podobnie jak jej solidne i wysokiej jakości pojazdy, firma Renault Trucks jest niezawodnym partnerem.