Akcesoria, części zamienne, usługi

Nasz wybór: układ elektryczny

Bezpieczny układ energetyczny

ALTERNATORY I ROZRUSZNIKI EXCHANGE
ZWYCIĘSKA PARA

Alternatory i rozruszniki Renault Trucks dostępne w ramach oferty części regenerowanych dają gwarancję codziennego rozruchu. Zapewniają również:

alternateur et demarreur

- prawidłowy poziom naładowania akumulatora;
- utrzymanie napięcia wymaganego do zasilania układów elektrycznego i elektronicznego pojazdu;
- uzyskanie takiej samej mocy elektrycznej jak w przypadku nowego produktu, aby chronić akumulator.