Aktualności


24.10.2012

Światowy Program Żywnościowy

RENAULT TRUCKS NA MISJI W AFRYCE

W celu udzielenia wsparcia Światowemu Programowi Żywnościowemu w wypełnianiu jego misji, firma Renault Trucks utworzyła mobilną jednostkę szkoleniową w pięciu krajach Afryki Wschodniej, w okresie trzech miesięcy, w celu przeszkolenia mechaników ŚPŻ z zakresu najbardziej zaawansowanych technik obsługi technicznej. Jest to misja podkreślająca zaangażowanie firmy Renault Trucks w działania ŚPŻ oraz przygoda, która umieszcza pojazd ciężarowy jak najbliżej potrzeb najbiedniejszych populacji.

Światowy Program Żywnościowy jest agendą Organizacji Narodów Zjednoczonych, której główną misją jest walka z głodem na świecie i która gwarantuje dostęp do żywności w najbardziej nieprzychylnych miejscach na świecie. Pojazdy ciężarowe stanowią serce systemu logistycznego umożliwiającego dotarcie jak najbliżej populacji wymagających pomocy. Wśród nich, znajduje się ponad sto pojazdów ciężarowych Renault Trucks, umożliwiających transport żywności w najbardziej ekstremalnych warunkach.

Aby ułatwić ich pracę, firma Renault Trucks posuwa się jeszcze dalej. Jako producent, firma Renault Trucks zdaje sobie doskonale sprawę, że dobrze konserwowane pojazdy ciężarowe zapewniają lepszą mobilność w wypełnianiu swojej funkcji. Kerax 6x6 w konfiguracji tworzącej z niego mobilną jednostkę szkoleniową oraz zespół techników został oddelegowany przez producenta do mechaników ŚPŻ w Afryce Wschodniej, aby przekazać im swoją wiedzę z zakresu obsługi technicznej i napraw samochodów ciężarowych. Od Ugandy do Burundi, poprzez Południowy Sudan, Rwandę i Demokratyczną Republikę Kongo, ta przygoda potrwa trzy miesiące i umożliwi szkolenie personelu ŚPŻ jak najbliżej stref jego działania.

Firma Renault Trucks wykazuje w ten sposób poczucie odpowiedzialności i chęć udziału w rozwoju kontynentu afrykańskiego, z którym jest szczególnie związana. Przekazując swoją wiedzę konstruktora pojazdów ciężarowych na rzecz działania Światowego Programu Żywnościowego firma Renault Trucks potwierdza istotną rolę pojazdów ciężarowych w najbiedniejszych regionach świata, gdzie często stanowią one główne ogniwo ratowania ludzkiego życia.

 

Światowy Program Żywnościowy w liczbach:

  • 90 milionów ludzi zaopatrywanych w towary żywnościowe
  • Obecność w 74 krajach
  • 11000 pracowników na świecie
  • 3000 magazynów
  • 40 statków
  • 60 samolotów
  • 5000 pojazdów ciężarowych