Aktualności


 

28.05.2013

JAK MOŻNA ZAOSZCZĘDZIĆ WIĘCEJ?

NIEZAWODNOŚĆ POTWIERDZONA TESTAMI

NOWA GAMA POJAZDÓW BUDOWLANYCH RENAULT TRUCKS


Ogromna większość pojazdów ciężarowych na świecie jest napędzana silnikami spalającymi olej napędowy – paliwo wciąż pozostające najbardziej opłacalną alternatywą. Niemniej jednak, w społeczeństwie zwracającym coraz większą uwagę na kwestie ochrony środowiska, a także wobec faktu wyczerpywania się zasobów ropy naftowej i systematycznego wzrostu cen oleju napędowego, branża transportowa rozumie potrzebę redukcji swojego „śladu węglowego”. Renault Trucks od wielu lat stara się pomagać przewoźnikom w realizacji tego celu, poprzez wdrażanie kompleksowej strategii ukierunkowanej na redukcję zużycia paliwa w produkowanych przez siebie pojazdach ciężarowych, a także oferowanie szerokiej gamy pojazdów korzystających z alternatywnych źródeł energii.

Aktualnie większość pojazdów ciężarowych na świecie korzysta z oleju napędowego. Ale paliwo to, odznaczające się jak dotąd najlepszym wskaźnikiem sprawności energetycznej, staje się coraz trudniej dostępne i droższe. Od kliku lat Renault Trucks opracowuje technologie i usługi pozwalające zmniejszać zużycie paliwa w swoich pojazdach ciężarowych, tym samym pomagając klientom w redukcji kosztów eksploatacji pojazdów. Od 1975 r. ekonomika paliwowa pojazdów ciężarowych wzrosła o 40%. Renault Trucks jest zdania, że w ciągu następnych kilku lat możliwy jest dalszy postęp w tej dziedzinie.

 

Żeby się dokonał, pojazdy muszą stać się bardziej efektywne. Należy również skupić się na szkoleniu kierowców i szerszym wykorzystaniu technologii informatycznych w pojazdach. Dlatego właśnie, aby osiągnąć wymierne, długofalowe rezultaty, Renault Trucks zaleca przewoźnikom przyjęcie całościowej strategii oszczędzania paliwa. Z punktu widzenia Renault Trucks, zużycia paliwa można zmniejszyć poprzez działania w czterech kluczowych obszarach: właściwe konfigurowanie pojazdów ciężarowych, odpowiednie szkolenie kierowców, pomiar i analiza zużycia paliwa w dłuższym okresie oraz dbałość o niskie zużycie paliwa w całym okresie eksploatacji pojazdu.

Zmniejszenie zużycia paliwa stanowiło główny aspekt opracowania nowej gamy pojazdów. Kabiny typoszeregów gamy dalekobieżnej Long Distance i budowlanej Construction zostały od podstaw zaprojektowane pod kątem zapewnienia jak najmniejszego oporu powietrza. Przeszły gruntowne testy w tunelu aerodynamicznym. Podobnie było z jednostkami napędowymi Euro VI – one również były projektowane z myślą o jak najniższym zużyciu paliwa.

 

Ale Renault Trucks idzie o krok dalej, oferując klientom szeroką gamę wypróbowanych i niezawodnych pojazdów, wykorzystujących alternatywne źródła energii, dostosowane do specyfiki wykonywanych zadań transportowych. Ich układy napędowe są dojrzałymi, niezawodnymi konstrukcjami, które w pełni zadowalają eksploatujących je klientów.

 

W centrach miast i zastosowaniach obejmujących tzw. „dostawy na ostatnim kilometrze” dobrze sprawdza się napęd elektryczny. Od dwóch lat Renault Trucks oferuje model Maxity z napędem wyłącznie elektrycznym. Pojazd ma zasięg 100 km i porusza się bezgłośnie. Wciąż znajdujący się na etapie rozwoju, pojazd ten wkrótce zostanie wyposażony w zabudowę napędzaną wyłącznie elektrycznie, a być może także w elektryczne przystawki odbioru mocy.

 

Większy zasięg roboczy pojazdu zapewnia technologia hybrydowa, łącząca w sobie napęd spalinowy z elektrycznym. Może z powodzeniem być stosowana w miejskich i podmiejskich pojazdach dystrybucyjnych, pokonujących większe odległości. Od dwóch lat Renault Trucks stosuje tego typu napęd w Renault Premium Distribution, w wariantach o DMC 19 t i 26 t.

 

Model Premium Distribution jest także dostępny z silnikiem zasilanym sprężonym gazem ziemnym (CNG). Zaletą tego paliwa jest większa cichobieżność jednostki napędowej, w porównaniu z konwencjonalnym silnikiem wysokoprężnym, a także bark zadymienia spalin i emisji cząstek stałych do atmosfery. Oferowany od 1996 r., był pierwszym z trzech proponowanych alternatywnych układów napędowych. Aktualnie w użyciu znajduje się około 500 pojazdów Premium Distribution CNG.

 

W przyszłości Renault Trucks skoncentruje się zarówno na doskonaleniu silników wysokoprężnych, jak i rozwoju alternatywnych źródeł napędu.

 

Jeżeli chodzi o zastosowanie oleju napędowego, to w 2009 r. przedstawiono pojazd doświadczalny Optifuel Lab, będący demonstratorem różnorodnych rozwiązań opracowanych w celu minimalizacji zużycia paliwa w zestawie drogowym składającym się z ciągnika siodłowego i naczepy. Optifuel Lab korzysta z efektów badań nad aerodynamiką i oporem toczenia, szeregu rozwiązań zwiększających sprawność układu napędowego, a także strategii wyłączania podzespołów, których działanie w danej chwili nie jest niezbędne.

 

Osiągnięcia w dziedzinie aerodynamiki zostały rozwinięte w projekcie wzorniczym CX/03, zaprezentowanym we wrześniu 2012 r. Elementem wyróżniającym kabinę tego pojazdu jest szyba czołowa pochylona o 12° w celu zmniejszenia oporu powietrza, a tym samym zużycia paliwa. Identyczne nachylenie przedniej szyby będzie można wkrótce zobaczyć w nowej gamie pojazdów Renault Trucks.

 

Co więcej, dzięki rozwijaniu technologii, takich jak np. odzysk energii spalin bazujący na obiegu termodynamicznym Rankine'a, Renault Trucks bada możliwości ponownego wykorzystania części energii wytwarzanej przez pojazdy – również w kontekście oszczędzania paliwa.

 

I wreszcie, kolejnym przyszłościowym źródłem oszczędności, którym nie wolno pominąć, narzędzia pomocne w ekonomicznej jeździe, takie jak np. systemy wspomagające pracę kierowcy.

 

Renault Trucks kontynuuje swoje badania w dziedzinie wykorzystania energii alternatywnych. Obecnie firma eksperymentuje z energią elektryczną w pojazdach o średniej ładowności. Badania tego typu są prowadzone w Szwajcarii i Francji,  gdzie 13- i 16-tonowe modele Midlum, napędzane wyłącznie elektrycznie, są regularnie użytkowane przez firmy Nestlé i Carrefour.

 

W kwestii zaś pojazdów długodystansowych, za jedyną alternatywę dla oleju napędowego Renault Trucks uznaje skroplony gaz ziemny (LNG). Gaz w stanie ciekłym zajmuje mniejszą objętość niż gaz sprężony, co pozwala przewozić większy jego zapas w pojeździe ciężarowym. Umożliwia to zwiększenie zasięgu pojazdu na tyle, żeby możliwa była skuteczna realizacja transportu transregionalnego.

 

Energia stanowi poważne wyzwanie dla branży transportu drogowego. Żeby mu sprostać, Renault Trucks oferuje swoim klientom pełną gamę racjonalnych i efektywnych narzędzi i usług oraz niezawodne pojazdy zasilane za źródeł alternatywnych, dostosowanych do rodzaju wykonywanego transportu. Firma inwestuje również w badania i rozwój, ukierunkowane na poszerzanie swojej „alternatywnej” oferty, jak i doskonalenie rozwiązań dotychczasowych. Najlepszym tego dowodem jest nowa gamy pojazdów ciężarowych: pojazdów, które pomimo ograniczeń wprowadzonych normą emisji spalin Euro VI, będą zużywały mniej paliwa, w porównaniu z dotychczasowymi modelami.