Aktualności


 

26.06.2017

Renault Trucks i Światowy Program Żywnościowy: powrót do Ugandy.

„Training of Trainers”

Pierwszy raz od 5 lat, Renault Trucks inauguruje nowy moduł szkoleniowy dla Światowego Programu Żywnościowego, aby kształcić przyszłą kadrę szkoleniową.

Od 26 do 30 czerwca 2017 roku, Renault Trucks powraca do Kampali, stolicy Ugandy, aby przeprowadzić szkolenia: „Training of Trainers”.

Miasto Kampala jest prawdziwym symbolem tej współpracy partnerskiej, ponieważ to właśnie w tym miejscu w 2012 roku odbyła się pierwsza akcja szkoleniowa dla mechaników.

Julie Marconnet, kierownik ds. relacji partnerskich i RSE Renault Trucks, wyjaśnia: „Ten nowy moduł uzupełnia tematy poprzednio omawiane z lokalnymi zespołami Światowego Programu Żywnościowego i pozwoli organizacji uzyskać niezależność w obszarze szkoleń i zarządzania ludźmi. Więzi, które stworzyliśmy z tą agencją Narodów Zjednoczonych są solidne i ilustrują uwagę, jaką poświęcamy działaniom naszych partnerów i klientów” - podsumowuje Julie Marconnet.

Więcej informacji o współpracy partnerskiej można znaleźć na stronie http://corporate.renault-trucks.com/en/wfp/