xTL*: syntetyczne paliwo płynne. Może być produkowane z biomasy (BTL), gazu (GTL), węgla (CTL) lub olejów roślinnych (HVO). Korzyści w CO2 mogą wynosić od -50% do -90% zależnie od użytego wsadu.

 

BIODIESEL**: B30 or B100

 

CNG***: -70% CO2 od źródła do kół uzyskanie z biogazem.

 

 

 

NASZA WIZJA

Normy emisji dla pojazdów ciężarowych wyprzedzają o wiele lat normy dla samochodów osobowych. Szczególnie limity emisji NOx i wszystkich innych zanieczyszczeń zostały zredukowane prawie do zera, szczególnie w bieżącej normie Euro VI-D standard. Z tego powodu wymiana samochodów ciężarowych starej generacji na obecne modele będzie miała znaczący wkład w ograniczenie emisji.
Walka z globalnym ociepleniem i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych stały się zasadniczą kwestią. Ograniczenie emisji CO2 jest nowym priorytetem naszego przemysłu.

 

Dążymy do zapewnienia odpowiednich rozwiązań w transporcie, we właściwym miejscu z odpowiednią energią. Diesel pozostaje dobrą odpowiedzią na potrzeby przemysłu transportowego, szczególnie w regionalnym i miedzynarodowym transporcie, dla którego pozostanie głównym paliwem przez wiele kolejnych lat.

 

Najlepszym rozwiązaniem w celu ograniczenia oddziaływania na środowisko dalekobieżnego transportu jest dalsze nastawianie się na ograniczenie zużycia paliwa. Biopaliwa nastepnej generacji, szczegółnie syntetyczne parafinowe oleje napędowe (HVO, XTL…) również będą wspierały dalszą redukcję CO2.

 

Na krótszych odległościach, lub w pobliżu obszarów zurbanizowanych, sprężony gaz ziemny - CNG - zapewnia przyjazną środowisku alternatywę dla wyzwań w przemyśle transportowym. Wnosi on wkład w poprawę jakości powietrza w miastach.

 

Najlepszym rozwiązaniem aby zredukować wpływ transportu dalekobieżnego na środowisko jest skoncentrowanie uwagi na ograniczeniu zużycia paliwa. Biopaliwa nowej generacjNajlepszym rozwiązaniem aby zredukować wpływ transportu dalekobieżnego na środowisko jest skoncentrowanie uwagi na ograniczeniu zużycia paliwa. Biopaliwa nowej generacji, w szczególności paliwa parafinowane syntetyczne HVO, XTL…) będą wspierać nowe ograniczenia emisji CO2. i, w szczególności paliwa parafinowane syntetyczne HVO, XTL…) będą wspierać nowe ograniczenia emisji CO2.

 

Elektromobilność jest zdecydowanie idealnym rozwiązaniem do zastosowań miejskich, o zerowej emisji szkodliwych spalin, która bedzie obowiązywała od 2025r. Po okresie wynoszącym ponad 10 lat badań i opracowań o szerokim zakresie i współpracy z klientami na tym obszarze, Renault Trucks jest gotowe do uczynienia z elektrycznych samochodów ciężarowych nowej normy dla miast.