Z Tobą

PARTNERSTWO W ŚWIATOWYM PROGRAMIE ŻYWNOŚCIOWYM

programme alimentaire mondial

Od 2012 roku firma Renault Trucks wysyła pracowników w ramach wolontariatu do Afryki, aby dzielili się swoimi umiejętnościami, prowadząc szkolenia dla lokalnych pracowników Światowego Programu Żywnościowego.

Światowy Program Żywnościowy (World Food Programme, WFP) to największa organizacja humanitarna ratująca ludzkie życie, podnosząca jego jakość, dostarczająca żywność w sytuacjach kryzysowych oraz współpracująca ze społecznościami w celu poprawy jakości żywienia i wspomagania odporności. Pojazdy ciężarowe mają kluczowe znaczenie dla jej systemu logistycznego, ponieważ dostarczają żywność w ekstremalnych warunkach, starając się dotrzeć jak najbliżej ludzi znajdujących się w sytuacji zagrożenia. Lokalnie zatrudniani pracownicy organizacji czasami jednak nie posiadają umiejętności wymaganych do prawidłowego wykonywania konserwacji pojazdów, która jest niezbędna do realizacji jej misji.

Doświadczenie i zaangażowanie pracowników Renault Trucks pozwoliło organizacji WFP zwiększyć własną wydajność i niezależność. Od początku współpracy odnotowuje ona znaczny spadek kosztów obsługi technicznej oraz zmniejszenie rotacji wśród pracowników, którzy wzięli udział w szkoleniach.

Renault Trucks przedłuża współpracę z organizacją o dodatkowe trzy lata do roku 2020, potwierdzając swoje zaangażowanie na jej rzecz. Jednym z nowych elementów współpracy jest wprowadzenie modułu szkoleniowego dla kierowców pojazdów ciężarowych o dużej ładowności. Na przestrzeni lat program szkoleń został rozszerzony w celu dopasowania go do problemów, jakim WFP musi stawiać czoła w terenie. W ramach nowej kampanii będą organizowane trzy rodzaje szkoleń:

 • Szkolenie dla mechaników
 • Szkolenie z zakresu zarządzania flotą
 • Szkolenie dla kierowców


Poza pojazdem wyposażonym w mobilną jednostkę szkoleniową używanym w centrum logistycznym WFP w Afryce Wschodniej, firma Renault Trucks udostępni drugą ciężarówkę w Afryce Zachodniej w celu ułatwienia prowadzenia sesji szkoleniowych.

W ciągu ostatnich sześciu lat nasza współpraca przynosi coraz lepsze efekty i jesteśmy pewni, że kolejne trzy lata będą kontynuacją dotychczasowego pasma sukcesów oraz zapewnią jeszcze więcej korzyści.

ŚWIATOWY PROGRAM ŻYWNOŚCIOWY W LICZBACH:

 • 91,4 mln osób objętych co roku pomocą żywnościową
 • 15 mld racji żywnościowych rozprowadzanych co roku
 • 3 mln ton żywności kupowane każdego roku
 • Obecność w 83 krajach
 • 650 magazynów
 • 20 statków
 • 92 samoloty
 • 5000 pojazdów ciężarowych

World food programme