ROZWIĄZANIA PODNOSZĄCE BEZPIECZEŃSTWO

Skuteczne układy hamulcowe i zwalniacze zapewniają bezpieczeństwo kierowcy, pasażerom oraz pieszym, zwiększają także bezpieczeństwo ładunku. Dodatkowe, liczne rozwiązania
technologiczne podnoszą bezpieczeństwo kierowcy.