Aktualności


 

10.04.2015

POCZTA TESTUJE MODEL MAXITY Z OGNIWEM PALIWOWYM ZASILANYM WODOREM

Poczta i Renault Trucks podejmują wspólne działania na rzecz środowiska naturalnego

Renault Trucks i Poczta nieustannie podtrzymują swoje zaangażowanie w ideę zrównoważonego rozwoju i w ramach eksperymentu po raz pierwszy w Europie wprowadzają do ruchu elektryczny pojazd ciężarowy z układem zwiększania zasięgu opartym na wodorowym ogniwie paliwowym. Model elektryczny Maxity 4,5 t ma zasięg 200 kilometrów i będzie testowany w warunkach rzeczywistych przez okres jednego roku w Dole (Jura).

Renault Trucks we współpracy z Pocztą testuje, po raz raz pierwszy w Europie, elektryczny Maxity wyposażony w wodorowe ogniwo paliwowe opracowane przez Symbio FCell, które umożliwia dwukrotne zwiększenie zasięgu pojazdu. Ten zaplanowany na rok test, umożliwi Renault Trucks zbadanie w rzeczywistych warunkach eksploatacji wszystkich możliwości, jakie oferuje technologia wodorowych ogniw paliwowych. „Ten pojazd nie stwarza uciążliwości akustycznej dla otoczenia i emituje jedynie parę wodną. Jego zasięg wynosi 200 km i czyni z niego idealny pojazd dystrybucyjny do realizacji codziennych misji na obszarach miejskich i podmiejskich” - wyjaśnia Karine Forien, dyrektorka ds. strategii efektywności energetycznej w firmie Renault Trucks - „naszym celem, w ramach tego projektu, jest ograniczenie emisji hałasu i zanieczyszczeń w metropoliach europejskich poprzez testowanie innowacyjnych pojazdów, które zagwarantują zerową emisję zanieczyszczeń i w niedalekiej przyszłości okażą się interesującymi dla naszych klientów pod względem ekonomicznym”.

Dla Poczty, która dysponuje obecnie największą flotą pojazdów elektrycznych na świecie, eksperymenty te są kontynuacją już realizowanych projektów, mających na celu zwiększenie zasięgu pojazdów. Od blisko roku w regionie Franche-Comté, Poczta testuje, w ramach usług związanych z odbiorem i dystrybucją przesyłek pocztowych i paczek przez listonoszy, pojazdy elektryczne zasilane wodorem. „Wykorzystanie wodoru jako paliwa jawi się dzisiaj jako skuteczne rozwiązanie poprawiające możliwości gamy i zasięg pojazdów elektrycznych. W planie ogólnym, rozwój metod magazynowania energii z wykorzystaniem wodoru jest kluczowym elementem w okresie przechodzenia na inne źródła energii” - wyjaśnia Frédéric Delaval, dyrektor Techniczny działu usług-przesyłek pocztowych-paczek.

Firma Renault Trucks przystosowała pojazd elektryczny Maxity 4,5 t do montażu ogniwa paliwowego, opracowanego i zintegrowanego z pojazdem przy współpracy z firmą Symbio FCell. W rezultacie średni zasięg wynoszący około 100 km w przypadku modelu elektrycznego Maxity zwiększył się o następne 100 km dzięki energii dostarczanej przez ogniwo. „Podczas ruchu pojazdu silnik elektryczny zasilają dwa dodatkowe źródła energii; ogniwo paliwowe pozwala osiągnąć maksymalną moc 20 kW, a powyżej tej wartości niezbędną moc zapewniają akumulatory. W czasie postoju ogniwo paliwowe umożliwia, w razie  potrzeby, doładowanie akumulatora” - wyjaśnia Christophe Vacquier, kierownik projektu. Ciepło wytwarzane przez ogniwo paliwowe wykorzystuje się do ogrzewania kabiny, co pozwala uniknąć pobierania energii z akumulatora i utrzymać zasięg pojazdu. Christophe Vacquier przypomniał również zasadę działania ogniwa: „Tworząca wodę reakcja tlenu z powietrza z wodorem zmagazynowanym w zbiornikach jest źródłem energii elektrycznej i ciepła, zgodnie z odwróconą zasadą elektrolizy.”

Poprzez podpisanie tej umowy, Poczta i Renault Trucks łączą swoje wysiłki w celu stworzenia francuskiego sektora środków transportu na paliwo wodorowe. Podobnie jak w przypadku pojazdów elektrycznych, powstanie tego sektora będzie możliwe tylko przy współpracy przemysłu, użytkowników i dzięki odpowiednim decyzjom politycznym.