UMOWA DOTYCZĄCA ZARZĄDZANIA DANYMI

Szanowny Kliencie,

Dysponujesz skomunikowanymi podjazdami.


Z uwzględnieniem powyższego Umowa o Zarządzanie Danymi (DMA) określa warunki, zgodnie z którymi dane telematyczne są gromadzone i przetwarzane na mocy obowiązujących przepisów prawa.


W celu wyrażenia zgody wymagane jest podpisanie tej Umowy.

pl-pl_polish_RT_SAS_DMA_UMOWA DOTYCZĄCA ZARZĄDZANIA DANYMI_v1.0.pdf

Dodatkowe pytania możesz skierować do przedstawicieli działu sprzedaży autoryzowanego dealera firmy Renault Trucks*.


Zmiana właściciela

W razie sprzedaży pojazdu, wykonaj następujące działania:


- Poinformuj nowego właściciela o konieczności podpisania umowy DMA z Renault Trucks.

- Wypełnij formularz online poniżej.


Jeżeli jesteś nowym właścicielem, wykonaj następujące czynności:


- Skontaktuj się z autoryzowanym dealerem Renault Trucks w celu podpisania umowy DMA.

- Wypełnij formularz online poniżej.Uprzejmie informuję, że zbyłem pojazdy wskazane poniżej nowemu właścicielowi.
Kontakt z nowym właścicielem można uzyskać pod następującym adresem:

2Mo

Zakończenie umowy

Jeśli chcesz wypowiedzieć Umowę o Zarządzanie Danymi, wypełnij poniższy formularz, podpisz go i wyślij skan do autoryzowanego dealera firmy Renault Trucks*.
Zakończenie Umowy o Zarządzanie Danymi.pdf

*Aby znaleźć najbliższego dealera, skorzystaj z funkcji Lokalizowania dealerów