Raport

Renault Trucks zmniejsza emisję CO2

Zielona energia

4min
landscape

Podejmowanie działań na rzecz walki z kryzysem klimatycznym

Konieczna transformacja energetyczna

Zmiana klimatu są realne. CO2 (dwutlenek węgla), koncentrując się w atmosferze, przyczynia się do powstawania efektu cieplarnianego i globalnego ocieplenia. Aby zdławić to zjawisko, musimy podjąć działania i szybko obniżyć emisyjność naszego stylu życia.

Drogowy transport towarówktóry jest niezbędny dla naszych społeczeństw, ma do odegrania kluczową rolę w wymaganej transformacji energetycznej, której cel jest jasny: stopniowe zmniejszanie zużycia paliw kopalnych w celu jak najszybszego osiągnięcia neutralności węgl owej.

 

Wzmocnione ograniczenia regulacyjne

W ramach przyjętego w 2015 r. paryskiego porozumienia klimatycznego, które wzywa do obniżenia tempa globalnego ocieplenia poniżej 2°C do 2100 r., Unia Europejska postanowiła przyspieszyć dekarbonizację transportu, który w Europie odpowiada za 25% emisji CO2.

W tym celu zaostrzono europejskie przepisy, które po raz pierwszy nakładają na konstruktorów ciężarówek ograniczenia w zakresie redukcji emisji CO2, obejmujące bardzo precyzyjne cele: -15% do roku 2025 i -30% do roku 2030 w stosunku do roku 2019, aby do roku 2050 osiągnąć neutralność węglową w transporcie.

W 13 krajach europejskich utworzono 247 stref niskoemisyjnych. W najbliższej przyszłości samochody ciężarowe napędzane silnikami spalinowymi nie będą już mogły jeździć po drogach.

Firma Renault Trucks zobowiązała się

Osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla od 2040 r.

Zobowiązaliśmy się do przyspieszenia procesu dekarbonizacji w naszej działalności, aby przyczynić się do ograniczenia wzrostu temperatury na Ziemi do 1,5°C. Naszym celem jest osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla dla pojazdów, które będziemy wprowadzać na rynek od 2040 roku.

 

Stopniowe przejście do 100% bezemisyjności

Pojazdy elektryczne stanowią podstawę naszych planów transformacji energetycznej. Jesteśmy gotowi sprawić, by elektryczne pojazdy ciężarowe stały się nowym standardem rynkowym, proponując pełną linię efektywnych, solidnych i rentownych pojazdów, które spełnią potrzeby wszystkich naszych klientów.

Nasze cele są ambitne: w 2030 r. 50% naszej sprzedaży będą stanowiły pojazdy elektryczne, a w 2040 r. 100% pojazdów, które wyjadą na drogi, będzie neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla.

W tym celu działamy etapami, stopniowo odchodząc od paliw kopalnych, w miarę jak dekarbonizacja i elektryfikacja obejmuje wszystkie rodzaje użytkowania.

W procesie transformacji opieramy się na trzech uzupełniających się rodzajach technologii: silniki spalinowe zasilane paliwami niekopalnymi (syntetyczny olej napędowy, biopaliwa, biogaz, a za kilka lat wodór), akumulatory elektryczne i ogniwa paliwowe oparte na wodorze.

Renault Trucks zmniejsza emisję CO2

Firma Renault Trucks podjęła wyzwanie zmniejszenia emisji CO2 w 3 sposoby:

  • poprzez oferowanie samochodów ciężarowych o coraz większej wydajności paliwowej
  • zapewniając w 100% elektryczne rozwiązania dla bezemisyjnego transportu
  • wydłużając okres eksploatacji pojazdów w ramach podejścia cyrkularnego.

Zwiększanie wydajności paliwowej naszych pojazdów

Renault Trucks projektuje i sprzedaje samochody ciężarowe, które są coraz bardziej oszczędne w zużyciu paliwa i emitują mniej CO2. W połączeniu z usługami, które pomagają operatorom i kierowcom zwiększyć oszczędność paliwaNasze systemy silnikowe znacznie zmniejszyły wpływ naszych pojazdów na środowisko naturalne, nie obniżając przy tym ich osiągów ani niezawodności.

Każda nowa generacja produktów Renault Trucks oferuje niższe zużycie paliwa niż poprzednia.

T High turbo compound

Wdrażanie pojazdów elektrycznych

Renault Trucks produkuje ciężarówka elektryczna modele o średnim tonażu, przeznaczone do takich zastosowań, jak dystrybucja miejska, wywóz śmieci i pierwsze prace na budowie. Oprócz szerokiej gamy tego typu pojazdów, Renault Trucks rozwija pełną gamę usług powiązanych: dostawa akumulatorów i rozwiązań infrastrukturalnych do ich ładowania, dodatkowe systemy optymalizacji zużycia energii, naprawy i obsługa techniczna, finansowanie i ubezpieczenie.

Renault Trucks D E-Tech

 

Aby sprostać wszystkim potrzebom rynku, opracowujemy nowe systemy technologiczne, w których zastosowano akumulatory lub wodorowe ogniwa paliwowe. Pozwoli to rozszerzyć elektryfikację na inne istotne zastosowania, takie jak budownictwo, transport kontenerowy czy przewozy dalekobieżne.

Tworzenie pozytywnych cykli dla gospodarki cyrkulacyjnej

Aby zmniejszyć zużycie zasobów naturalnych i ograniczyć wpływ produkowanych przez nas pojazdów na środowisko naturalne, zwłaszcza efekt węglowy, ukierunkowujemy naszą działalność przemysłową tak, aby była zgodna z zasadą zrównoważonego rozwoju. gospodarka cyrkularna. Uwzględnia to drugie i trzecie życie pojazdów, ich ponowne wykorzystanie w różnych formach oraz recykling.

  • Odnawianie:odnawiamy i regenerujemy nasze używane pojazdy, aktualizujemy ich oprogramowanie i stosujemy technologie najnowszej generacji dostępne w naszych nowych samochodach ciężarowych, aby przedłużyć ich okres eksploatacji i zapobiec ich starzeniu się.
  • Ponowne wykorzystanie: w naszej Fabryce Używanych Pojazdów Ciężarowych dajemy naszym używanym pojazdom nowe życie, przekształcając je w pojazdy używane o niestandardowych zastosowaniach. Ciągniki są przekształcane w transportery; silniki Diesla są przerabiane na paliwo biodiesel.
  • Recykling: oferujemy linię zespołów mechanicznych i odnowionych komponentów do standardowych zamienników, a ich produkcja ma o 60% mniejszy wpływ na środowisko niż produkcja nowych części.
Used trucks factory

 

Zapewnienie nowego źródła utrzymania lub przebudowa samochodu ciężarowego może zapobiec emisji 14,4 tony CO2 w porównaniu z tym, co byłoby potrzebne do wyprodukowania nowego pojazdu.

Set canonical URL
Off