Rozwiązania transportowe

Alternatywne źródła energii : Nasza wizja

2min
Renault Trucks T on the road

Nasza wizja

Alternative nergies by Renault Trucks

Nasz Manifest

Normy emisji dla pojazdów ciężarowych wyprzedzają o wiele lat normy emisji dla samochodów osobowych. Emisja cząstek stałych, NOx i wszystkich innych substancji zanieczyszczających została zredukowana prawie do zera, szczególnie w przypadku obowiązującej obecnie normy Euro 6-D. Wymiana pojazdów starej generacji na najnowsze jest więc znaczącym czynnikiem zmniejszającym zanieczyszczenie powietrza.

Walka z globalnym ociepleniem i redukcja emisji gazów cieplarnianych stała się głównym problemem. Zmniejszenie emisji CO2 jest nowym priorytetem naszej branży.

Nie ma idealnej alternatywy, która w efektywny sposób zastąpiłaby olej napędowy we wszystkich zastosowaniach i na wszystkich rynkach. To, do czego dążymy, to zaproponowanie właściwego rozwiązania transportowego, we właściwym miejscu i z właściwą energią.

Olej napędowy, jako paliwo wykorzystywane w biznesie, pozostaje dobrą odpowiedzią na potrzeby branży transportowej, szczególnie w przewozach regionalnych i międzynarodowych, dla których pozostanie dominującym paliwem przez wiele lat. Wykluczenie "all diesel" nie oznacza wykluczenia oleju napędowego.

Najlepszym rozwiązaniem pozwalającym na zmniejszenie wpływu transportu dalekobieżnego na środowisko naturalne jest utrzymanie koncentracji na redukcji zużycia paliwa. Biopaliwa nowej generacji, a zwłaszcza syntetyczne paliwa parafinowe (HVO, XTL...) również przyczynią się do dalszej redukcji emisji CO2.

Na krótszych dystansach lub bliżej obszarów zurbanizowanych, sprężony gaz ziemny - CNG - stanowi dojrzałą odpowiedź na wyzwania branży transportowej. Przyczynia się on do poprawy jakości powietrza w miastach i jest sprawdzonym rozwiązaniem. Gaz ziemny pozostaje jednak energią przejściową, ponieważ społeczeństwo oczekuje przełomu w zakresie emisji spalin w porównaniu z olejem napędowym.

Ostateczne rozwiązanie transportowe dla obszarów miejskich musi osiągnąć zerową emisję. Elektromobilność jest zdecydowanie TYM rozwiązaniem dla zastosowań miejskich, które ma stać się obowiązkowe od 2025 roku. Dzięki ponad 10-letniej intensywnej działalności rozwojowej i współpracy z klientami w tej dziedzinie, Renault Trucks jest przygotowana, aby elektryczne pojazdy ciężarowe stały się nowym standardem w miastach.

Set canonical URL
Off