Gama E-Tech

Nasze wsparcie dla elektromobilności

Maser ZE plug

Renault Trucks E-Tech

Nasza oferta obejmuje zarówno gamę pojazdów elektrycznych o wysokich osiągach, jak i kompleksowe wsparcie dla Klientów w zakresie transformacji energetycznej, począwszy od zakupu, a skończywszy na monitorowaniu eksploatacji elektrycznych pojazdów ciężarowych.

To wsparcie 360° składa się z czterech etapów:

1. Zrozumienie: Wspólnie określamy Twoje potrzeby.

"Jakie są różne możliwości obniżenia emisji CO2?".

"Czy pojazdy elektryczne to właściwy wybór dla mnie?".

Faza wstępna, podczas której Renault Trucks pomaga Klientom w opracowaniu planów dekarbonizacji oraz w analizie i określeniu potrzeb. Służymy swoją wiedzą na temat rozwiązań dostępnych na rynku i zrozumieniem ograniczeń biznesowych swoich Klientów.

2. Diagnostyka: Rekomendujemy najlepsze rozwiązania dla Twoich potrzeb

"Jak mogę osiągnąć swoje cele w zakresie redukcji emisji CO2?"

"Jak mogę zapewnić, że moja flota dostosuje się do nadchodzących przepisów na przestrzeni lat?".

"Czy autonomia jest na pewno wystarczająca dla moich tras?".

Druga faza diagnozy, oparta jest na dokładnej wiedzy na temat działalności Klienta, która obejmuje analizę floty i tras oraz analizę instalacji elektrycznych w zakładach. Uwzględnia ona również wykorzystanie narzędzi symulacyjnych ułatwiających podejmowanie decyzji i monitorowanie działalności, takich jak symulator redukcji emisji dwutlenku węgla i symulator autonomii. Po przeprowadzeniu diagnozy, przedstawimy szczegółowe zalecenia, zawierające harmonogram wdrożenia i prognozę redukcji emisji CO2 na najbliższe lata!

3. Projektowanie rozwiązań: Jesteśmy architektem Twojego projektu

"Czy mogę wypróbować pojazd w rzeczywistych warunkach przez jakiś czas?".

"Czy możecie być architektem, który zaprojektuje kompletne rozwiązanie ze wszystkimi potrzebnymi dodatkowymi elementami (ładowanie, itp.)?".

Następnie rozpoczyna się faza, w której Renault Trucks staje się architektem projektu dekarbonizacji i współtworzy wraz z Klientem nowy ekosystem mobilności elektrycznej. Rozwiązanie obejmuje finansowanie, z uwzględnieniem dotacji lokalnych lub rządowych, zdefiniowanie i skonfigurowanie kompletnego pojazdu ciężarowego z wyposażeniem i zabudową, urządzenia do ładowania na miejscu, umowy serwisowe, itd. W tej fazie przekazujemy samochód ciężarowy z napędem elektrycznym, abyś mógł go przetestować w rzeczywistych warunkach pracy.

4. Wdrożanie i obsługa

"Czy możesz być kierownikiem projektu, który poprowadzi plan do końca, z udziałem wszystkich zainteresowanych stron?".

"Czy możesz pomóc moim kierowcom, którzy są nieco niespokojni, w obsłudze ciężarówek? "

"Czy możecie mnie wesprzeć podczas pracy, monitorując i szkoląc w celu zwiększenia wydajności?".

W ostatniej fazie, Renault Trucks pełni rolę kierownika projektu dekarbonizacji floty Klienta: instalacja urządzeń do ładowania na miejscu, szkolenie kierowców i administratorów floty, itd. Dalej nasza sieć wspiera Klientów w monitorowaniu operacyjnym floty, dzięki łączności z pojazdami. Monitorujemy punkty ładowania, śledzimy jazdę i zużycie paliwa, sugerujemy optymalizację, zalecamy trasy i optymalizujemy czynności obsługowe.

 

4 phases of Renault Trucks Electromobility support

Więcej o naszej ofercie E-Tech