Zaświadczenia dla pojazdów Renault Trucks

Off

Wydanie zaświadczenia

O wydanie zaświadczenia lub zaświadczeń może ubiegać się jedynie właściciel pojazdu (osoba fizyczna / firma) lub osoba fizyczna / firma przez niego upoważniona. Warunkiem uzyskania zaświadczenia dotyczącego pojazdu jest wykonanie wszelkich kampanii serwisowych przewidzianych przez producenta. Koszt realizacji kampanii pozostaje po stronie producenta Pojazdu. Wszelkie potwierdzenia i certyfikaty wydawane są odpłatnie - 200 zł / brutto za każdy dokument.

We wniosku o wydanie zaświadczenia prosimy o podanie następujących informacji:

  • dokładny adres korespondencyjny,
  • dane do fakturowania (dokładny adres i NIP firmy),
  • kontakt telefoniczny lub inny celem ewentualnego uzupełnienia brakujących danych,
  • numer identyfikacyjny VIN pojazdu, którego dokument ma dotyczyć.

UWAGA! Wystawienie dokumentów możliwe jest jedynie na podstawie kompletnego wniosku (wypełniony wniosek + wpłata na konto). Powyższy dokument prosimy przesłać na jeden z poniższych sposobów:

  • Pocztą na adres: Volvo Polska Sp. z o.o. Oddział Renault Trucks, Aleja Katowicka 215, 05-831 Młochów
  • Pocztą e-mailową na adres: zaswiadczenia@renault-trucks.com

Dane do przelewu: 

  • Odbiorca: Volvo Polska Sp. z o.o. Oddział Renault Trucks, Aleja Katowicka 215, 05-831 Młochów
  • Numer rachunku: 73 2370 0008 0000 0000 2006 1004
  • Nazwa Banku: SEBPL Centrala

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA