Akcesoria, części zamienne, usługi

ZAŚWIADCZENIA

Dział Produktu Renault Trucks wydaje certyfikaty potwierdzające wyposażenie oraz dane techniczne pojazdów.

Dział produktu Renault Trucks wydaje certyfikaty dotyczące wyposażenia oraz danych technicznych pojazdów, takie jak:

 • Certyfikat potwierdzający zgodność pojazdu z wyposażeniem niezbędnym do przewozu materiałów niebezpiecznych (ADR)
 • Dokumenty do rejestracji pojazdu
 • Zezwolenia na operowanie pojazdem ze zwiększonymi parametrami technicznymi
 • Inne dokumenty potwierdzające wyposażenie lub parametry techniczne pojazdu

O wydanie dokumentów może ubiegać się jedynie właściciel pojazdu w Rzeczypospolitej Polskiej (osoba fizyczna / firma) lub osoba fizyczna / firma przez niego upoważniona.

Wszelkie potwierdzenia i certyfikaty wydawane są odpłatnie - 150 zł brutto za każdy dokument.

 


 

Prosimy Państwa o przesłanie do Volvo Polska Sp. z o.o., Oddział RENAULT TRUCKS następujących dokumentów:

 • wniosku o wydanie zaświadczenia (załącznik do pobrania),
 • dokument potwierdzający tytuł własności pojazdu (kopia polskiego dowodu rejestracyjnego, faktury zakupu, dowodu odprawy celnej itp.),
 • wpłata na konto:

Volvo Polska Sp. z o.o.
Oddział RENAULT TRUCKS
Aleja Katowicka 215
05-831 Młochów k/ Nadarzyna

73 2370 0008 0000 0000 2006 1004
SEB AB S.A. ODDZIAŁ W POLSCE
W tytule przelewu wpisując:
„Opłata za zaświadczenie” oraz numer VIN pojazdu


We wniosku o wydanie zaświadczenia prosimy o podanie następujących informacji:

 • dokładny adres korespondencyjny,
 • dane do fakturowania (dokładny adres i NIP firmy),
 • kontakt telefoniczny lub inny celem ewentualnego uzupełnienia brakujących danych,
 • numer identyfikacyjny VIN pojazdu, którego dokument ma dotyczyć,
 • typ zaświadczenia.

UWAGA! Wystawienie dokumentów możliwe jest jedynie na podstawie kompletnego wniosku (wypełniony wniosek + dowód własności + wpłata na konto)

Powyższe dokumenty prosimy przesłać na jeden z poniżej podanych sposobów:

 • pocztą e-mailową na adres: zaswiadczenia@renault-trucks.com
 • pocztą na adres Volvo Polska Sp. z o.o., Oddział RENAULT TRUCKS, Aleja Katowicka 215, 05-831 Młochów k/ Nadarzyna, Dział Produktu RT

Odpowiedzi udzielimy w ciągu 7 dni roboczych od daty wpłynięcia kompletnych dokumentów. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości wszelkie informacje udzielane są pod nr tel.: +48 22 383 45 03.

 

POBIERZ WNIOSEK