COVID-19/ Renault Trucks pragnie zapewnić Państwa o swoim zaangażowaniu, aby umożliwić eksploatację Państwa pojazdów przy zachowaniu niezbędnych środków ostrożności. Wszystkie serwisy Renault Trucks pracują, ale niektóre ograniczyły godziny pracy. Jednocześnie wszystkie serwisy świadczą usługi w ramach serwisy RT 24/7. Dostawy części zamiennych są prowadzone w sposób ciągły. Natomiast nastąpić może nieznaczne opóźnienia w dostawach z uwagi na korki na granicy. Dotyczy to dostaw z magazynu w Lyonie. Z magazynu we Wrocławiu na razie nie ma żadnych opóźnień Zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami w każdej sprawie. Zespół Renault Trucks jest cały czas do Państwa dyspozycji

Akcesoria, części zamienne, usługi

ZAŚWIADCZENIA

Dział Produktu Renault Trucks wydaje certyfikaty potwierdzające wyposażenie oraz dane techniczne pojazdów.

Dział produktu Renault Trucks wydaje certyfikaty dotyczące wyposażenia oraz danych technicznych pojazdów, takie jak:

 • Certyfikat potwierdzający zgodność pojazdu z wyposażeniem niezbędnym do przewozu materiałów niebezpiecznych (ADR)
 • Dokumenty do rejestracji pojazdu
 • Zezwolenia na operowanie pojazdem ze zwiększonymi parametrami technicznymi
 • Inne dokumenty potwierdzające wyposażenie lub parametry techniczne pojazdu

O wydanie dokumentów może ubiegać się jedynie właściciel pojazdu w Rzeczypospolitej Polskiej (osoba fizyczna / firma) lub osoba fizyczna / firma przez niego upoważniona.

Wszelkie potwierdzenia i certyfikaty wydawane są odpłatnie - 150 zł brutto za każdy dokument.

 


 

Prosimy Państwa o przesłanie do Volvo Polska Sp. z o.o., Oddział Samochody Ciężarowe następujących dokumentów:

 • wniosku o wydanie zaświadczenia (załącznik do pobrania),
 • dokument potwierdzający tytuł własności pojazdu (kopia polskiego dowodu rejestracyjnego, faktury zakupu, dowodu odprawy celnej itp.),
 • wpłata na konto:

Volvo Polska Sp. z o.o.
Oddział Samochody Ciężarowe
Aleja Katowicka 215
05-831 Młochów k/ Nadarzyna
73 2370 0008 0000 0000 2006 1004
SEB AB S.A. ODDZIAŁ W POLSCE
W tytule przelewu wpisując:
„Opłata za zaświadczenie” oraz numer VIN pojazdu


We wniosku o wydanie zaświadczenia prosimy o podanie następujących informacji:

 • dokładny adres korespondencyjny,
 • dane do fakturowania (dokładny adres i NIP firmy),
 • kontakt telefoniczny lub inny celem ewentualnego uzupełnienia brakujących danych,
 • numer identyfikacyjny VIN pojazdu, którego dokument ma dotyczyć,
 • typ zaświadczenia.

UWAGA! Wystawienie dokumentów możliwe jest jedynie na podstawie kompletnego wniosku (wypełniony wniosek + dowód własności + wpłata na konto)

Powyższe dokumenty prosimy przesłać na jeden z poniżej podanych sposobów:

 • pocztą e-mailową na adres: zaswiadczenia@renault-trucks.com
 • pocztą na adres Volvo Polska Sp. z o.o., Oddział Samochody Ciężarowe, Aleja Katowicka 215, 05-831 Młochów k/ Nadarzyna, Dział Produktu RT

Odpowiedzi udzielimy w ciągu 7 dni roboczych od daty wpłynięcia kompletnych dokumentów. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości wszelkie informacje udzielane są pod nr tel.: +48 22 383 45 03.

 

POBIERZ WNIOSEK