Pojazdy nowe

Bezpieczeństwo pożarowe

Straż pożarna

Interwencje w środowisku miejskim, działania ratownicze, pożary lasów, zagrożenia przemysłowe to typowe obszary działalności straży pożarnej, która realizuje swoje zadania w ekstremalnie trudnych środowiskach i warunkach.
Aby spełniać wymagania stawiane przez zadania tego rodzaju, firma Renault Trucks oferuje szeroką gamę niezawodnych, pojazdów o dużej mocy dostosowanych do montażu nadwozi każdego rodzaju.