Zrzeczenie się - Wykorzystanie zdjęć i/lub filmów udostępnionych w mediach społecznościowych

Off

Udostępnili Państwo zdjęcie, film lub inną treść (zwaną dalej "Treścią Użytkownika") w mediach społecznościowych. Renault Trucks pragnie wykorzystać Treści Użytkownika w celach komunikacyjnych i marketingowych (a w szczególności na naszych stronach internetowych).

Odpowiadając na nasze zaproszenie do udostępnienia Treści Użytkownika z hashtagiem #YESRENAULTTRUCKS, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie przez Renault Trucks Państwa Treści Użytkownika zgodnie z warunkami określonymi poniżej:

  • Udzielasz firmie Renault Trucks prawa, do reprezentowania, reprodukcji, adaptacji oraz, bardziej ogólnie, do rozpowszechniania i wykorzystywania Twoich Treści Użytkowych zamieszczonych na Instagramie, Facebooku, Twitterze, jak również Twojego uchwytu w mediach społecznościowych, identyfikatora w mediach społecznościowych, zdjęcia profilowego, podpisów i informacji o lokalizacji, które mogłeś umieścić w swoich treściach ("Treści Użytkowe").
  • Renault Trucks nie oferuje żadnego wynagrodzenia za wykorzystanie Treści Użytkownika.
  • Renault Trucks ma prawo do wykorzystania Treści Użytkownika zarówno w formie drukowanej, jak i cyfrowej, w tym publikacji na stronie internetowej Renault Trucks lub w innych kanałach cyfrowych.
  • Jeżeli Twój post zawiera zobowiązanie lub świadectwo na korzyść naszych produktów i usług, potwierdzasz ponadto, że jest on szczerym i prawdziwym wyrazem Twojego uczciwego przekonania opartego na użytkowaniu produktów Renault Trucks, oraz że podałeś do publicznej wiadomości wszelkie bezpłatne otrzymanie produktu lub zachętę w zamian za swój post.
  • Użytkownik potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że: (i) jesteś właścicielem wszystkich praw związanych z Treścią Użytkownika i / lub że każda osoba korzystająca z jakichkolwiek praw własności intelektualnej lub dóbr osobistych związanych z Treścią Użytkownika upoważniła Cię do udzielenia praw, o których mowa w niniejszym dokumencie; że (ii) wykorzystanie przez Renault Trucks Twojej Treści Użytkownika nie naruszy żadnego prawa ani nie naruszy żadnych praw osób trzecich. Renault Trucks ma prawo ujawnić tożsamość Użytkownika każdej stronie trzeciej, która twierdzi, że Treść Użytkownika narusza jej prawa; oraz że (iii) Użytkownik jest właścicielem zezwoleń związanych z prawami do wizerunku osób występujących na zdjęciach.
  • Renault Trucks ma prawo do korzystania z Treści Użytkownika przez 5 lat. Po tym okresie prawo do korzystania zostanie odnowione na mocy milczącej zgody na 1 rok. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą zgodę. Od daty wycofania zgody Renault Trucks zaprzestanie wykorzystywania Materiału wizerunkowego do publikacji nowych dokumentów. Wycofanie Treści Użytkownika z bazy danych wymaga rozsądnej zwłoki z przyczyn administracyjnych. Wszelkie publikacje jakiegokolwiek rodzaju, które zawierają Treści Użytkownika przed datą wycofania zgody, będą nadal wykorzystywane.

Niniejsze zrzeczenie się podlega prawu francuskiemu, a wszelkie powstałe spory podlegają wyłącznej jurysdykcji sądu w Lyonie.

Wypowiedzenie powinno być zaadresowane pocztą elektroniczną (contact_comj@renault-trucks.com) lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na obecny adres: Service Juridique, 99 Route de Lyon, Boîte TER A60 2 10, 69806 Saint Priest CEDEX, Francja.

Niniejszym potwierdzają Państwo, że zostali poinformowani zgodnie z przepisami (ustawa z 6 stycznia 1978 r. i GDPR), że mają Państwo prawo dostępu i prawo żądania korekty danych osobowych przekazanych Renault Trucks. Korzystanie z tych praw odbywa się online lub drogą pocztową (- AB Volvo - Att : Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ, - SE-405 08 Göteborg, Suède).

 

Warunki niniejszego Przypisania praw mogą być od czasu do czasu aktualizowane przez Renault Trucks: prosimy o sprawdzenie ich za każdym razem, gdy Renault Trucks wykorzystuje Treść użytkownika, przed udzieleniem zgody.

Niniejszym wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez Renault Trucks moich zdjęć i/lub filmów wideo zgodnie z powyższymi warunkami i w powyższych celach.