Informacja Prasowa

Coca-Cola realizuje lokalne dostawy przy pomocy 30 ciężarówek elektrycznych Renault Trucks!

Elektromobilność

Coca-Cola elektryczny samochód ciężarowy Renault Trucks
Coca-Cola będzie realizowała dostawy lokalne przy pomocy 30 ciężarówek elektrycznych Renault Trucks E-TECH!

Coca-Cola realizuje lokalne dostawy przy pomocy 30 ciężarówek elektrycznych Renault Trucks!

Belgijska rozlewnia inwestuje w długoterminową stabilność i redukcję rocznej emisji CO2 o 75%

Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) zacznie korzystać z 30 ciężarówek elektrycznych, by realizować ostatni etap dostaw do lokalnych klientów w Belgii. Pięć pierwszych pojazdów wyjedzie dziś na drogi w rejonie Antwerpii. Dzięki kluczowej współpracy z Renault Trucks, producent napojów elektryfikuje jedną piątą swojej floty samochodowej i tworzy największą flotę elektrycznych samochodów dostawczych w Belgii.  Firma obniży również emisję CO2 o 75% w porównaniu z pojazdami z silnikiem Diesla. „Nasza branża stoi w obliczu trudności, które z jednej strony wymagają szybkiej adaptacji, a z drugiej dużego zaangażowania w  prowadzenie działań długoterminowych. Inwestycje w pojazdy elektryczne pozwolą Coca-Cola Europacific Partners na ograniczenie emisji CO2 o 30% w całym łańcuchu wartości do 2030 r. i osiągnięcie do 2040 r. neutralności klimatycznej” — mówi An Vermeulen, Wiceprezes i Dyrektor Krajowy Coca-Cola Europacific Partners w Belgii i Luksemburgu.

Coca-Cola elektryczny samochód ciężarowy Renault Trucks 3

 

Pięć pierwszych samochodów ciężarowych Renault E-Tech D i D Wide wyjedzie dziś na drogi Antwerpii, a w nadchodzących miesiącach w zakładach produkcyjnych i centrach dystrybucji w Ghent i Chaudfontaine w Belgii pojawią się kolejne. „Większość naszych dostaw ma bardzo lokalny charakter, odbiorcami są supermarkety i firmy znajdujące się w pobliżu naszych lokalizacji, a trasy dostaw to średnio 150 km dziennie” – wyjaśnia An Vermeulen. „Zmiana pojazdów na te z napędem elektrycznym ma głęboki sens, a umożliwia ją inwestycja o łącznej wartości około 7 mln euro. Jest to jeden z przykładów naszych wysiłków zmierzających do prowadzenia długoterminowych i zrównoważonych działań w stosunku do klientów na szczeblu lokalnym w Belgii”. 

  • Zoptymalizowane trasy lokalne

Coca-Cola wybrała konfigurację, która pozwala pojazdom elektrycznym Renault Truck na przejechanie 200 km dziennie, co stanowi ponad 40% obecnych lokalnych tras dostaw CCEP. Każdy pojazd ma dedykowaną stację ładującą, która umożliwia pełne naładowanie akumulatora przez noc. Te stacje są zasilane w 100% zieloną energią generowaną na miejscu.

Coca-Cola ściśle współpracowała z Renault Trucks w celu wybrania odpowiednich ciężarówek i stworzenia najlepszych warunków załadunku do lokalnego użytku: „Dokładnie przeanalizowaliśmy dane logistyczne Coca-Coli, przygotowaliśmy realistyczne symulacje tras i w rzeczywistych warunkach drogowych przeprowadziliśmy testy dotyczące zużycia energii, komfortu i bezpieczeństwa kierowców” – mówi Siegfried Van Brabandt, Dyrektor Zarządzający Renault Trucks Belux. „Pojazdy są również wyposażone w systemy kamer 360°, które eliminują martwe punkty, w głośnik umożliwiający ostrzeganie pieszych i rowerzystów oraz przeszklone drzwi zapewniające optymalną widoczność po stronie pasażera”. 30 ciężarówek elektrycznych, które zostaną wdrożone w tym roku, to zaledwie pierwszy krok dla CCEP. „Będziemy kontynuować działania mające na celu obniżenie emisyjności naszej floty do 2030 r., a jednocześnie kontynuować badania rozwoju rynku w celu określenia przyszłości naszych flot, biorąc pod uwagę takie parametry, jak pokonywanie większych odległości, autonomia pojazdów i większe obciążenia” — wyjaśnia An Vermeulen.

Coca-Cola elektryczny samochód ciężarowy Renault Trucks 2

 

  • Ciągłe innowacje

CCEP chce również w przyszłości kontynuować współpracę z Renault Trucks. „Aby pomóc naszym klientom w dekarbonizacji ich flot, opracowaliśmy wyspecjalizowane rozwiązanie obejmujące zarówno pojazdy, jak i usługi. Oferujemy również wsparcie w celu zapewnienia prawidłowego użytkowania ciężarówek elektrycznych. Nadal poszerzamy także naszą gamę pojazdów elektrycznych: w przyszłym roku wyprodukujemy elektryczny samochód ciężarowy 44t, który będzie mógł pokonać dłuższą trasę na jednym ładowaniu” – mówi Siegfried Van Brabandt. „Dodatkowo, w ramach Grupy Volvo, poprzez partnerstwa strategiczne inwestujemy w rozbudowę publicznej infrastruktury do ładowania pojazdów w Europie. Będzie to naprawdę ekscytująca dekada dla naszej branży i cieszymy się, że w tej dziedzinie czynimy znaczne postępy z takimi partnerami jak Coca-Cola”.

  • Inwestycje w zmniejszenie emisji CO2 na rzecz zrównoważonej przyszłości

Zmiana polegająca na korzystaniu z transportu elektrycznego jest ważnym krokiem Coca-Cola Europacific Partners realizowanym na szczeblu lokalnym na rzecz osiągnięcia neutralności emisyjnej. „Nadal inwestujemy w nasz długoterminowy cel, jakim jest ograniczenie emisji CO2. Podejmujemy działania na kilku frontach: tam gdzie jest to możliwe ograniczamy opakowania, ponieważ odpowiadają one za około 40% naszego wpływu na środowisko; w zeszłym roku zaczęliśmy stosować plastik pochodzący w 100% z recyklingu do produkcji wszystkich butelek sprzedawanych w Belgii , co zmniejszyło nasze emisje o 70%, a nasza lokalizacja w Chaudfontaine uzyskała certyfikat neutralności węglowej. Inicjatywy te są dowodem naszych chęci utrzymania zrównoważonego rozwoju wraz z partnerami i klientami. To nasz wkład w osiąganie celów wynikających z planu działania na rzecz zrównoważonego rozwoju” – mówi An Vermeulen.

Coca-Cola elektryczny samochód ciężarowy Renault Trucks 1

 

  • O Coca-Cola w Belgii i Luksemburgu 

Coca-Cola obejmuje dwie spółki w Belgii i Luksemburgu. Coca-Cola Services jest częścią  Coca-Cola Company. Spółka Coca-Cola i jej spółki zależne są właścicielami marek. Są one odpowiedzialne za marketing konsumencki i koncentraty napojów sprzedawane partnerom Coca-Cola Europacific w Belgii i Luksemburgu, spółkom zależnym Coca-Cola Europafic Partners plc (CCEP). CCEP w Belgii i Luksemburgu produkuje, dystrybuuje i/lub sprzedaje Coca-Cola, Fanta, Sprite, Aquarius, Minute Maid, Nordic Mist, Chaudfontaine, Finley, Fuze Tea, Appletiser, POMS, Hawai, CHAQWA, Costa Coffee, Tropico, Rosport*, Rosport Pom’s*, Monster*, Capri-Sun*, Nalu* oraz Reign*. Coca-Cola nieustannie stara się zoptymalizować swoją ofertę, od redukcji zawartości cukru w napojach po wprowadzanie nowych, innowacyjnych produktów. Coca-Cola Services i CCEP pracują również nad zmniejszeniem swojego wpływu na środowisko, zapewniając powrót wody do środowiska i promując recykling. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.coca-cola.be

(*) marki niebędące własnością Coca-Cola Company. 

 1. Do tej pory w Belgii zarejestrowano 28 samochodów dostawczych z napędem elektrycznym. Źródło: European Alternative Fuels Observatory, listopad 2022 r.

2. 100% plastiku pochodzącego z recyklingu, z wyjątkiem kapsla i etykiety, oraz butelek Aquarius 1,5 l, Tropico 1,5 l i Minute Maid 33 cl.

Set canonical URL
Off