Share

Informacja Prasowa

DODATKOWE WYPOSAŻENIE POJAZDÓW RENAULT TRUCKS - ZMIANY DOTYCZĄCE NORM BEZPIECZEŃSTWA W WIEDNIU I LONDYNIE.

5min
Bezpieczenstwo DVS Brigade
DODATKOWE WYPOSAŻENIE POJAZDÓW RENAULT TRUCKS

W związku z wprowadzanymi ograniczeniami wjazdu dla pojazdów ciężarowych do Aglomeracji Londyńskiej i Wiednia, właściciele pojazdów poruszających się po tych dwóch stolicach, muszą dostosować swój pojazd do nowych norm bezpieczeństwa.

 

Nowo obowiązujące wymogi dot. bezpieczeństwa poruszania się pojazdów ciężarowych po centrach największych miast Europy to standard, do którego powoli powinni zacząć się przyzwyczajać wszyscy przewoźnicy. Prognozuje się, że w ślad za Wiedniem Londynem pójdą kolejne stolice europejskich miast. Dlatego Renault Trucks Polska wspólnie z firmą Brigade przygotowało ofertę na niezbędne dodatkowe wyposażenie pozwalające na spełnienie nowych norm.

 

OGRANICZENIA W WIEDNIU  

Austria jako jeden z pierwszych krajów Unijnych wprowadził z dniem 1 kwietnia 2020 roku na terenie całej aglomeracji miasta Wiednia zakaz poruszania się pojazdów powyżej 7,5 tony bez posiadania na pokładzie elektronicznego asystenta do skrętu w prawo. Austriacki Parlament wprowadził w życie rozporządzenie, które umożliwia wszystkim organom administracyjnym w poszczególnych regionach Austrii i ich miejscowościach wprowadzenie częściowego lub całkowitego zakazu skrętu w prawo dla ciężarówek powyżej 7,5 tony, które nie posiadają na pokładzie monitora martwego pola.

Zakaz skrętu w prawo dla wszystkich ciężarówek bez systemu wspomagającego skręcanie o maksymalnej dopuszczalnej masie całkowitej ponad 7,5 tony obowiązuje dla całego obszaru Wiednia. Dotyczy to ciężarówek i ciągników siodłowych.

Niestety nie ma wyjątków dla pojazdów z podwójną obsadą, ciężarówek z nisko wejściowymi kabinami, starych ciężarówek i ciężarówek do transportów specjalnych. Pojazdy bez systemu wspomagającego skręt o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 7,5 t, które nie są zarejestrowane w Austrii czy w Wiedniu, są również objęte planowanym zakazem skrętu w prawo.

 

OGRANICZENIA W AGLOMERACJI LONDYŃSKIEJ

Ograniczenia w Londynie miały obowiązywać od 26.10.2020, ale w związku z Covid-19 ich wprowadzenie zostało odłożone na 1 marca 2021. Tu ze względu na wprowadzenie aktu prawnego Standard Direct Vision* (standard bezpośredniej widoczności) wszystkie pojazdy ciężarowe o masie powyżej 12t będą wymagały pozwolenia na wjazd do Aglomeracji Londyńskiej (Londyn i 32 otaczające go gminy). Ciężarówka wjeżdżająca na teren tzw. Wielkiego Londynu, będzie musiała posiadać oficjalny certyfikat widoczności.

DSV (Direct Standard Vision) to standard bezpieczeństwa egzekwowany przez Transport of London (TFL) wyrażany w gwiazdkach (w skali 0-5) mówiących o tym, ile kierowca jest w stanie zobaczyć z kabiny na drodze. Samochody niespełniające minimalnego wymogu jednej gwiazdki muszą zostać doposażone w dodatkowe urządzenia do pośredniego widzenia. Przewoźnicy muszą jednak pamiętać, przy okazji modyfikacji swoich pojazdów, że w 2024 minimalne wymagania wzrosną do poziomu 3 gwiazdek. Pojazdy niespełniające wymogu 1 gwiazdki zostaną objęte zakazem wjazdu do Aglomeracji Londyńskiej.  Pozwolenia na wjazd udzielane dla pojazdów objętych 1 lub 2 gwiazdkami stracą ważność w październiku 2024, a następnie ponownie trzeba będzie się ubiegać o pozwolenie dla nich, wg. progresywnych warunków bezpieczeństwa. które będzie ważne przez 10 lat. Zezwolenia dla pojazdów objętych 3/4/5 gwiazdkami będą obowiązywały przez 10 lat od złożenia wniosku.

Warto zadbać o wymagane wyposażenie. Niedostosowanie pojazdów do nowych wymagań wiąże się bowiem z konkretnymi konsekwencjamiW Aglomeracji Londyńskiej, kamery automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR) wykryją pojazd, który zostanie sprawdzony w bazie danych zezwoleń TFL. Operatorzy/przewoźnicy niemający zezwolenia mogą zostać ukarani mandatem w wysokości 550 £, a kierowcy 130 £, nawet jeżeli pojazd jest sklasyfikowany pięcioma gwiazdkami.

Zezwolenie jest bezpłatne i nie ma obowiązku oznaczania pojazdu. Aby wystąpić o zezwolenie należy pobrać formularz zgłoszeniowy TFL w Internecie. W ciągu 28 dni operator/przewoźnik otrzyma informacje o pozwoleniu lub jego braku na wjazd. We składanym wniosku muszą znajdować się m.in. zdjęcia pojazdu przód i tył z tablicą rejestracyjną oraz bok pojazdu. Więcej na

https://tfl.gov.uk/info-for/deliveries-in-london/delivering-safely/direct-vision-in-heavy-goods-vehicles/apply-for-an-hgv-safety-permit

W Wiedniu natomiast naruszenie zarządzenia jest uważane za naruszenie administracyjne i musi zostać ukarane grzywną pieniężną w wysokości do 5 000,00 EUR, w przypadku braku możliwości pobrania kary pieniężnej przewidziana jest kara pozbawienia wolności do 6 tygodni.

Dlatego tak ważne jest dostosowanie pojazdu do nowych ograniczeń. Zapraszamy do autoryzowanych serwisów Renault Trucks, aby poznać szczegółową ofertę na dodatkowe doposażenie.

O Renault Trucks

W oparciu o ponad stuletnie francuskie doświadczenie w zakresie samochodów ciężarowych Renault Trucks oferuje specjalistom z branży transportowej szeroką gamę usług i pojazdów (od 2,8 do 120 t) dostosowanych do celów dystrybucji lokalnej i regionalnej, budownictwa i działań długodystansowych. Pojazdy marki Renault Trucks są solidne i niezawodne, a dzięki niskiemu zużyciu paliwa wyróżnia je większa wydajność i kontrola nad kosztami operacyjnymi. Renault Trucks dystrybuuje i serwisuje swoje pojazdy poprzez sieć dilerską składającą się z ponad 1 500 punktów serwisowych na świecie. Projektowanie i montaż pojazdów marki Renault Trucks, jak również produkcja większości podzespołów odbywają się we Francji. Renault Trucks jest częścią Volvo Group, jednego z wiodących światowych producentów samochodów ciężarowych, autobusów, sprzętu budowlanego oraz układów napędowych do zastosowań morskich i przemysłowych. Grupa dostarcza również kompletnych rozwiązań w zakresie finansowania i serwisowania. Volvo Group zatrudnia 105 000 osób, dysponuje zakładami produkcyjnymi w 18 krajach i sprzedaje swoje produkty na ponad 190 rynkach. W roku 2019 przychód netto ze sprzedaży Volvo Group osiągnął 40,5 miliarda euro (432 miliardy SEK). Volvo Group to publiczna spółka z siedzibą w Göteborgu w Szwecji. Akcje firmy Volvo notowane są na giełdzie SSE w Sztokholmie.

 

Kontakt dla prasy:

Katarzyna Pawluś-Lech

Tel. +48 601 337 915

katarzyna.pawlus@renault-trucks.com