Informacja Prasowa

Renault Trucks Polska i Volvo Trucks Polska obejmują patronatem klasę techniczną w Zespole Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego w Rusocinie

Szkola techniczna w Rusocinie 1
Podjęliśmy decyzję o objeciu patronatem klasę techniczną w Zespole Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego w Rusocinie.

Renault Trucks Polska i Volvo Trucks Polska obejmują patronatem klasę techniczną w Zespole Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego w Rusocinie

Renault Trucks Polska oraz Volvo Trucks Polska, wchodzące w skład Grupy Volvo objęły patronatem klasę techniczną w Zespole Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego w Rusocinie. Jest to ważny krok w długofalowej współpracy obu firm z placówką, której celem jest wsparcie młodzieży w kształceniu zawodowym oraz przygotowanie do pracy z nowoczesnymi technologiami w branży transportowej. 

 

Szkola techniczna w Rusocinie 2

 

Od dłuższego czasu Renault Trucks i Volvo Trucks współpracowały ze szkołą, dostarczając materiały dydaktyczne oraz zapraszając uczniów na praktyki w pobliskim autoryzowanym serwisie Volvo Truck Center w Pruszczu Gdańskim. Oficjalne sformalizowanie tej współpracy miało miejsce 20 czerwca 2024 roku, dzień przed zakończeniem roku szkolnego, poprzez podpisanie umowy patronackiej.  

 

Inwestycja w Przyszłość Młodych Techników 

W ramach umowy, uczniowie klasy technicznej będą mieli okazję zdobywać wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy z nowoczesnymi samochodami ciężarowymi Grupy Volvo. Program nauczania będzie obejmował zarówno podstawy teoretyczne, takie jak budowa maszyn i podzespołów, jak i praktyczne zajęcia, podczas których uczniowie będą mogli zdobywać doświadczenie w rzeczywistych warunkach pracy na serwisie. Najlepsi i najbardziej zaangażowani uczniowie mogą liczyć na dodatkowe wsparcie i nagrody. Renault Trucks i Volvo Trucks przekażą szkole nie tylko nowoczesne materiały dydaktyczne, ale także wyposażą jedną z nowych klas w budynku szkoły.  

"To ważny krok w kierunku podnoszenia jakości kształcenia zawodowego w Polsce. Chcemy, aby młodzi ludzie mieli dostęp do najnowszych technologii i najlepszych praktyk branżowych. Wierzymy, że inwestycja w edukację przyniesie korzyści nie tylko uczniom, ale także całej branży motoryzacyjnej w Polsce. Naszym celem jest przygotowanie młodzieży do pracy w nowoczesnych warunkach, co w przyszłości przełoży się na rozwój technologiczny i innowacyjność w sektorze transportowym. Wspierając szkoły, pragniemy również zainspirować uczniów do rozwijania swoich pasji i umiejętności technicznych" - powiedziała Małgorzata Kulis, Dyrektor Zarządzająca Volvo Trucks Polska. 

Szkola techniczna w Rusocinie 3

 

Współpraca na Rzecz Lepszej Przyszłości 

Podpisanie umowy miało miejsce w Rusocinie, a uczestniczyli w nim Małgorzata Kulis, Dyrektor Zarządzająca Volvo Trucks Polska, Janusz Buława, Dyrektor Zarządzający Renault Trucks Polska oraz Jacek Suszek – P.O. Dyrektora ZST CKZ im. Macieja Rataja w Rusocinie.    Renault Trucks i Volvo Trucks w Polsce nie po raz pierwszy łączą siły w dążeniu do poprawy warunków w transporcie. Współpraca ta była widoczna przez lata w ramach kampanii "Profesjonalni kierowcy", która miała na celu podniesienie standardów w branży transportowej.  

"Dzisiejsze oficjalne podpisanie umowy patronackiej z Zespołem Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego w Rusocinie jest wyjątkowym wydarzeniem, które otwiera nowy rozdział w naszej współpracy. Jesteśmy dumni, że możemy wspierać młodzież w kształceniu zawodowym i przygotowywać ją do pracy z nowoczesnymi technologiami w branży transportowej. Nasze zaangażowanie w rozwój edukacji technicznej w regionie jest wyrazem naszego przekonania, że inwestowanie w młodych ludzi jest kluczem do przyszłości. Dostarczając materiały dydaktyczne oraz oferując możliwość odbycia praktyk w naszym autoryzowanym serwisie, dajemy uczniom nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również bezcenne doświadczenie praktyczne. Cieszymy się, że możemy być częścią tej inicjatywy, która pozwoli młodym ludziom rozwijać swoje umiejętności i pasje. Wierzymy, że dzięki naszej współpracy uczniowie będą lepiej przygotowani do wejścia na rynek pracy i staną się wartościowymi specjalistami w naszej branży.  Chciałbym podziękować wszystkim zaangażowanym w ten projekt – zarówno naszym partnerom z Volvo Trucks Polska, jak i całemu zespołowi szkolnemu z Rusocina. Razem możemy osiągnąć wiele i przyczynić się do rozwoju przyszłych pokoleń specjalistów w dziedzinie transportu." - dodał Janusz Buława, Dyrektor Zarządzający Renault Trucks Polska. 

Szkola techniczna w Rusocinie 4

Plany na Przyszłość

Absolwenci klasy technicznej mogą liczyć na zatrudnienie w autoryzowanych serwisach Volvo Truck Center, co otwiera przed nimi szerokie perspektywy zawodowe. Dzisiejsze objęcie patronatem pierwszej szkoły to dopiero początek - w miarę rozwoju programu planowane jest otwieranie podobnych kierunków w innych lokalizacjach. "Przygotowanie tego projektu poprzedziły długie konsultacje oraz codzienna współpraca. Naszym celem jest stworzenie nowoczesnego systemu kształcenia zawodowego, który będzie odpowiadał na realne potrzeby rynku pracy. Dzięki temu młodzi ludzie będą mieli nie tylko teoretyczną wiedzę, ale przede wszystkim praktyczne umiejętności, które pozwolą im szybko odnaleźć się w zawodowym świecie. Wspierając ich rozwój, budujemy solidne fundamenty pod przyszłość sektora transportowego w Polsce" - podkreśliła Małgorzata Kulis. 

Szkola techniczna w Rusocinie 5

 

O Renault Trucks

Renault Trucks, francuski producent samochodów ciężarowych, od 1894 r. dostarcza przewoźnikom drogowym zrównoważone rozwiązania w zakresie mobilności, od lekkich pojazdów użytkowych po ciągniki siodłowe. Zaangażowane w transformację energetyczną Renault Trucks oferuje pojazdy o kontrolowanym zużyciu paliwa oraz pełną gamę w 100% elektrycznych ciężarówek o wydłużonym okresie eksploatacji dzięki podejściu cyrkulacyjnemu. Renault Trucks jest częścią Grupy Volvo, jednego z wiodących na świecie producentów samochodów ciężarowych, autokarów i autobusów, maszyn budowlanych oraz silników przemysłowych i morskich. Grupa zapewnia również kompleksowe rozwiązania finansowe i serwisowe.

Kluczowe dane liczbowe:

9 400 pracowników na całym świecie

4 zakłady produkcyjne we Francji

1 500 punktów sprzedaży i serwisowania

70 000 pojazdów sprzedanych w 2023 r.

Set canonical URL
Off