Rozwiązania transportowe

Prowadzenie samochodów ciężarowych zasilanych CNG

Zielona energia

1min
Renault Trucks D CNG

Co to jest CNG - sprężony gaz ziemny?

GAZ ZIEMNY to gaz metanowy używany do ogrzewania lub gotowania w gospodarstwach domowych. Może on być dostarczany na dwa sposoby:

  • Z podziemnego wydobycia: "gaz kopalny"
  • Z przetwarzania odpadów domowych i odpadów zielonych: "biogaz", energia odnawialna, wspierana przez szybko rozwijający się przemysł.

CNG (SPRĘŻONY GAZ ZIEMNY) Sprężony pod wysokim ciśnieniem (200 barów) w temperaturze otoczenia, może być łatwo transportowany.

Jest to propozycja Renault Trucks w odpowiedzi na potrzeby dystrybucji.

Renault Trucks D CNG

Całkowity koszt posiadania (TCO)

Gaz ziemny jest tańszy od oleju napędowego i nie wymaga stosowania AdBlue. Koszty energii mogą być zredukowane nawet do -18% (badanie NGVA).

Elastyczna eksploatacja bez filtra cząstek stałych, AdBlue i regeneracji.

Tankowanie i autonomia

Emisja CO2 zredukowana do -70%* dzięki biogazowi, odnawialnej i dostępnej energii

Od źródła do koła, w porównaniu z pojazdem z silnikiem Diesla.

Na stacjach "fast-fill" tankowanie trwa zaledwie kilka minut, podobnie jak tankowanie oleju napędowego. tankowanie jest całkowicie bezpieczne dzięki złączom zgodnym z normami NGV1 i NGV2

Cztery warianty zbiorników gazu o masie do 240 kg pozwalają na uzyskanie zasięgu roboczego do 800 km.

Set canonical URL
Off