Rozwiązania transportowe

Instalacja i utrzymanie infrastruktury ładowania dla Państwa elektrycznych pojazdów ciężarowych

Elektromobilność

3min
2022_02_rt_masterze_09

W ramach podróży w kierunku dekarbonizacji ważne jest przeprowadzenie analizy infrastruktury zakładu i trasy pojazdów. Dostosowana, zoptymalizowana i dobrze utrzymana infrastruktura skutkuje zwiększoną wydajnością Twoich wózków elektrycznych i lepszym zwrotem z inwestycji. Będzie to kluczowy element rentowności Twojej floty.

Celem tej kontroli diagnostycznej jest omówienie następujących pytań:

  • Jakie są Twoje konkretne wymagania dotyczące ładowania?

  • Jakie typy pojazdów elektrycznych uważasz za potrzebne?

  • Które rodzaje ładowania najlepiej nadają się do Twojej działalności?

  • Jakie są ograniczenia w Twojej działalności?

Renault-Trucks-E-Tech-range

Oferowanie rozwiązań dostosowanych do potrzeb Twojej firmy

W zależności od odpowiedzi na te pytania przekażemy Państwu zalecenia dotyczące najlepiej dopasowanych systemów ładowania. W zależności od rodzaju działalności może wystarczyć system ładowania nocnego. W innych przypadkach warto przewidzieć system szybkiego ładowania. Możliwe jest również zastosowanie mobilnej stacji szybkiego ładowania, która może być umieszczona tymczasowo w jednym lub kilku strategicznych miejscach.

Zalecane przez nas rozwiązania w zakresie ładowania są systematycznie testowane i zatwierdzane przez nasze działy techniczne. W połączeniu ze specjalnym oprogramowaniem on-line, umożliwiającym optymalizację ładowania, zapewniają one takie rozłożenie zużycia energii elektrycznej, aby było ono jak najbardziej opłacalne. Ponadto będą Państwo mogli monitorować wszystkie etapy ładowania lub zaplanować je na najbardziej dogodne godziny: jest to tzw. inteligentne ładowanie.

Aby ułatwić Państwu ostateczny wybór, nasi eksperci proponują kilka układów ładowania, opracowanych zgodnie z Państwa ograniczeniami i priorytetami związanymi z Państwa wymaganiami operacyjnymi. Celem jest ograniczenie przestojów pojazdu i optymalizacja zwrotu z inwestycji.

d ze

Zapewnienie zrównoważonej wydajności

Po uruchomieniu infrastruktury ładowania oferujemy szkolenia dla Twoich zespołów, aby zapewnić efektywne, ekonomiczne i bezpieczne użytkowanie nowych pojazdów elektrycznych.

Ponadto, zalecamy korzystanie z naszych rozwiązań w zakresie zarządzania flotą, aby utrzymać poziom wydajności łańcucha logistycznego w czasie i zoptymalizować czas ładowania. Gdy podłączysz swoje ciężarówki do naszej platformy Optifleet, będziesz mógł monitorować ich efektywność energetyczną, sposób, w jaki są prowadzone, a nawet godziny pracy i ładowania. Aplikacja Optifleet* pozwala na codzienne, a nawet godzinne monitorowanie za pomocą danych o wydajności pojazdów t. Dane te mogą być wykorzystane jako pomoc dla Twoich kierowców w użytkowaniu nowych ciężarówek. Możesz na przykład przedstawić dane liczbowe potwierdzające korzyści płynące z wykorzystania hamowania pojazdu w celu odzyskania energii i wydłużenia zasięgu działania pojazdu. Kierowca, który sprawnie zarządza hamowaniem, zwiększa zasięg operacyjny swojego pojazdu o 20-30%! Optifleet jest doskonałym narzędziem do monitorowania floty, wspierania kierowców, identyfikowania możliwości poprawy i tym samym optymalizacji długoterminowej efektywności kosztowej.

Renault Trucks oferuje kompleksowe wsparcie - od wyboru i monitorowania pojazdów elektrycznych po określenie odpowiedniej infrastruktury, możemy wesprzeć Państwa zaangażowanie w obniżenie emisyjności floty przy zachowaniu marży i poziomu zysków.

*Dostępne w gamach Renault Trucks E-Tech D i D Wide.

Nie wahaj się skontaktować z naszymi ekspertami, aby dowiedzieć się więcej i czerpać korzyści z naszego wsparcia dostosowanego do potrzeb.

Providing sustainable performance for your electric trucks

Once the charging infrastructure is operational, we offer training for your teams to ensure that your new electric vehicles are used effectively, economically and safely.

Furthermore, we recommend the use of our fleet management solutions to maintain the performance levels of your logistics chain over time and to optimise your charging times. When you connect your trucks to our Optifleet platform, you will be able to monitor their energy efficiency, the manner in which they are driven or even their operating hours and charging hours. The Optifleet* application allows you to monitor on a daily, and even hourly, basis, using vehicle performance data. This data can be used to assist your drivers in using the new trucks. You can, for example, provide figures to support the benefits of using vehicle braking in order to regenerate energy and extend the vehicle's operating range.

A driver who manages braking efficiently will increase their vehicle's operating range by 20 to 30%!

Optifleet is the perfect tool for monitoring your fleet, supporting your drivers, identifying opportunities for improvement and therefore optimising your long-term cost-efficiency.

P041239

Download the key steps about adapting the charging infrastructure for electric trucks

RT Infographie_Anglais

Renault Trucks is able to offer holistic support – from selecting and monitoring electric vehicles to defining appropriate infrastructures, we can support your commitments to decarbonising your fleet while maintaining your margins and profit levels.

*Available on Renault Trucks E-Tech D and D Wide ranges

Do not hesitate to contact our experts to find out more and enjoy the benefits of our tailored support.

Contact us for more information.

Proszę użyć tego formatu dla kodu pocztowego: 00000
I agree to receive news and information about Renault Trucks products and events. I will be able to stop these communications in every email I receive.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu marketingu produktów i usług własnych przez Volvo Polska sp. z o.o. (której oddział stanowi Renault Trucks) w tym przesyłania informacji handlowych, za pośrednictwem zaznaczonych poniżej form kontaktu.

Proszę zaznaczyć właściwe opcje krzyżykiem w przypadku zainteresowania. W przypadku zaznaczenia pola i niepodania dedykowanego adresu e-mail lub numeru telefonu komunikacja marketingowa nie będzie mogła być kierowana do Pani/Pana.

 

Administratorem danych jest Volvo Polska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (której oddział stanowi Renault Trucks). Grupa Volvo powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się na adres e-mail gpo.office@volvo.com, telefonicznie lub pocztą tradycyjną: +46 (0)31 66 00 00 AB Volvo, Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ, SE-405 08, Göteborg, Sweden. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji w sprawie, której dotyczy Pani/Pana zgłoszenie oraz w celach archiwalnych i dowodowych na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit f RODO), a w razie wyrażenia zgody marketingowej – także w tym celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia po upływie wskazanych okresów, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzana w szczególnych sytuacjach, a także wycofania zgody w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania zrealizowanego przed jej wycofaniem.
 

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw znajduje się w polityce prywatności Renault Truck w dole strony oraz Grupy Volvo pod adresem: https://www.volvogroup.com/en/tools/privacy/privacy-pl.html.

Set canonical URL
Off