Aktualności


10.12.2015

Naucz się w prosty sposób, jak korzystać z narzędzia Optifuel Infomax

Optifuel Infomax to unikalne narzędzie na rynku, idealnie dostosowane do celów szkoleniowych kierowcy.

Optifuel Infomax to profesjonalne narzędzie do monitorowania i analizy zużycia paliwa. Moduł e-learning jest już dostępny i umożliwia samodzielne opanowanie różnych funkcji.

 

Narzędzie pozwala :

  • Monitorować użycie różnego wyposażenia pojazdów (Optiroll, zwalniaczy itd.).
  • Monitorować technikę jazdy kierowców, czy jest zgodna z indywidualnymi celami zdefiniowanymi przez Ciebie.
  • Porównywać dane pojazdu z wybranych okresów czasu.
  • Tworzyć i archiwizować foldery szkoleniowe kursanta, co pozwala wprowadzić subiektywną i obiektywną skalę ocen.

 

Wykorzystanie narzędzia do monitorowania zużycia paliwa jest kluczem do optymalizacji rentowności transportu. Znaczny i zrównoważony zysk można uzyskać korzystając z narzędzia w połączeniu ze szkoleniem z racjonalnej techniki jazdy.